Starlet DC: het diagnostisch centrum voor Noord-Holland noord

Starlet DC B.V. verzorgt bloedafname, laboratoriumonderzoeken en orale antistollingsbehandeling (trombosedienst) voor de regio Noord-Holland Noord. Daar werken we aan met bijna 200 medewerkers. Ons dienstenpakket omvat ook de uitvoering van verschillende functieonderzoeken, zoals hartritmeonderzoek met event recorders en fundusfoto’s (netvliesfoto’s).

450.000 bloedafnames: op locatie en bij de patiënt thuis

Jaarlijks neemt Starlet DC ongeveer 450.000 keer bloed af. Het grootste deel van deze bloedafnames gebeurt op onze prikocaties en servicepunten. Het overige deel tijdens huisbezoeken.