SoilCares Research is een jonge internationale onderneming en onderdeel van Dutch Sprouts. SoilCares Research BV wil graag een bijdrage leveren aan en globale, duurzame landbouwproductie. Dit doet zij door snelle, betrouwbare, niet destructieve meetmethoden voor grond, veevoeders, gewas en meststoffen te ontwikkelen. Op basis van meetresultaten worden boeren en tuinders geadviseerd omtrent hun landbouwkundige activiteiten. Het bedrijf is gevestigd in Wageningen en het onderzoeksteam biedt op dit moment werk aan 12 onderzoekers en 13 laboranten/analisten. De ontwikkelde producten en adviezen worden via SoilCares naar de markt gebracht.

SoilCares Research is in 2014 een eigen calibratie-/validatie laboratorium gestart. Hier worden de chemische, fysische en biologische karakteristieken van wereldwijd verzamelde monsters van grond en veevoeders gedetailleerd in kaart gebracht met behulp van standaard analyse methoden. Verder worden aan deze monsters metingen met niet-destructieve sensoren (NIR, MIR en XRF) verricht. De gegevens worden gebruikt om voorspelmodellen af te leiden waarmee op locatie grond- en veevoeronderzoek kan worden uitgevoerd.

Het calibratie-/validatie laboratorium bestaat uit twee delen. In het ene deel vindt monsterregistratie en monster voorbehandeling plaats. In het tweede deel worden de monsters verder geanalyseerd volgens voorschriften/specificaties en de analyseresultaten beoordeeld en verwerkt. Het bewaken en borgen van de kwaliteit van de analyses heeft hier een zeer hoge prioriteit.