SERVACO nv is een onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium voor industriële analyses en onderzoek.

De gestructureerde opbouw per vakgebied en de lokale aanwezigheid garanderen een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Daarenboven kunt u rekenen op een extra toelichting, een bijkomende duiding, daar waar u het nodig acht.

SERVACO is onderdeel van de Normec Life Safety & Environment.