Normec BioBeheer is een vooruitstrevend laboratorium en continue bezig zichzelf te verbeteren, op zoek naar vernieuwing en verbetering. Onlangs heeft er een investering plaatsgevonden in een Maldi-Tof Microflex. Met behulp van deze apparatuur is het laboratorium in staan nog sneller microbiologische identificaties uit te voeren. Naast kwaliteit heeft Normec BioBeheer ook veiligheid hoog in het vaandel staan. Sinds april 2012 is Normec BioBeheer in het bezit van het VCA* certificaat (VCA-K67357/01) . Hiervoor wordt jaarlijks een controle uitgevoerd door KIWA.

Normec BioBeheer is lid van de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Hierin is zij onder andere actief in de Commissie Accreditatie.

Normec BioBeheer is lid van de NEN subnormencommissie Microbiologische Parameters. Hierdoor werkt Normec BioBeheer mee aan het opstellen en actualiseren van nationale normen en het verzorgen van inbreng in Europese en internationale normalisatie van methoden voor microbiologisch onderzoek van water en slib.

Normec Biobeheer is onderdeel van de Normec Building & infrastructure en werkt samen met Normec AquaServa voor álle veiligheidsaspecten van uw gebouw. Of het nu gaat om waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen of een gezond binnenmilieu. Van keuring en advies, tot duurzaam installatiebeheer en uitvoering van installatie-aanpassingen aan drinkwater-, gas- of luchtinstallaties.