De Stichting Streeklaboratorium voor Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek is het centraal microbiologisch laboratorium voor alle 1e en 2e lijnszorg in de regio

Het laboratorium verricht medisch microbiologisch onderzoek in zijn volle omvang. Dit houdt in: het tijdig en efficiënt genereren van klinisch relevante informatie op basis van analyses van patiëntenmateriaal en klinische gegevens, ten behoeve van diagnostiek, behandeling en bestrijding van infectieziekten. Deze relevante informatie kan betrekking hebben op de individuele patiënt maar kan ook gebruikt worden ten behoeve van het voorkomen van infecties in het kader van de openbare gezondheidszorg.