Kiwa Inspection & Testing is een internationaal microbiologisch, milieu- en asbestlaboratorium. In het asbestlaboratorium analyseren we asbestmonsters en keramische vezels van over de hele wereld. In het microbiologisch laboratorium voeren we analyses uit zoals Legionella en andere parameters in water alsmede lucht- en hygiëneonderzoek.