Het Educatie en Innovatie Consortium Katalysator is het aanspreekpunt voor ondernemers in de chemie en life sciences die samen willen werken met een onderwijsinstelling. Het consortium bedient de regio Arnhem-Nijmegen-Oss en bestaat uit mbo, hbo en universitaire organisaties. Met Katalysator streven zij ernaar om vaker bedrijven te verbinden aan zowel het onderwijs als het onderzoek en zo innovatie te stimuleren.

Katalysator is een samenwerkingsverband van:

 • Radboud Universiteit – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  De Radboud Universiteit werkt intensief samen met het bedrijfsleven op het gebied van chemie en life sciences. Via Radboud Research Facilities worden onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld aan het mkb.
  Lees meer ….
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – HAN BioCentre en Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie
  De HAN levert goed uitgeruste professionals aan de beroepspraktijk en ontwikkelt innovaties voor en met de omringende regio.
  Lees meer ….
 • Rijn IJssel – Middelbaar Laboratorium Onderwijs
  De Middelbare Laboratoriumopleidingen van Rijn IJssel (regio Arnhem en Nijmegen) hebben de ambitie op het gebied van de chemie en de life sciences een bijdrage te leveren aan innovatie door studenten te laten werken voor  ondernemers.
  Lees meer ….

Aanbod voor MKB

Het aanbod van Katalysator is gericht op het uitwisselen van kennis en van mensen, deels kosteloos en deels tegen vergoeding. U kunt hierbij denken aan:

 • Stagiaires
 • Onderzoeksfaciliteiten en -expertise
 • Gezamenlijke onderzoeksprojecten
 • Cursussen en trainingen
 • Bachelors en masters
 • Mogelijkheden voor gastcolleges en excursies
 • Verspreiding van vacatures

Katalysator: versneller van innovatie

Met Katalysator is er nu één loket voor ondernemers in life sciences en chemie, die op zoek zijn naar samenwerking met kennisinstellingen. In Katalysator bundelen mbo, hbo en wo hun krachten om vragen vanuit het mkb beter te kunnen plaatsen in de regio Arnhem, Nijmegen en Oss.

Voor ondernemers die de weg naar de kennisinstellingen nog niet weten te vinden vormt Katalysator een toegangspoort. Voor ondernemers die al contact hebben met een van de kennisinstellingen geldt dat hun vraag nu ook doorgespeeld kan worden naar een van de andere onderwijsorganisaties, wanneer hij daar beter past. De kennisinstellingen vullen elkaar aan in expertise en apparatuur en werken samen binnen Katalysator aan projecten voor en met ondernemers. Op deze manier kunnen vragen sneller en effectiever beantwoord worden en kan innovatie versneld worden.

Klik hier voor het Overzicht van onze gezamenlijke laboratoriumfaciliteiten.