Inter Continental is een Nederlands bedrijf, gestart in 1969 met de verkoop van chemische producten in Rusland, Polen, DDR, CSSR. In 1983 werd begonnen met coatings, reinigings- en desinfectiemiddelen. In 1985 kwam daar een nieuwe tak bij nl. mestafvoer- en verwerkingssystemen voor de veehouderij. Samen met emissieverlagende systemen voor ammoniak en fijnstof is dit een voornaam werkterrein sinds de introductie van het IC-V ® systeem op de Euromarkt.