IMD | Gedreven door water

IMD helpt bedrijven, waterschappen en gemeenten bij het optimaliseren van hun waterhuishouding. Dat doen we via gedegen en betrouwbare monitoring van afvalwaterstromen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op basis daarvan zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers aan gestelde lozingsvoorwaarden voldoen en helpen wij ze bij het verbeteren van de werking van de waterketen. Ook zorgen wij ervoor dat onnodige verliezen van grondstoffen, hulpstoffen en producten via het afvalwater worden voorkomen.