Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Humanitas Onder Dak Bedrijfsbureau

Postadres: Postbus 1100, 7550 BC Hengelo
Bezoekadres: Bevrijderslaantje 2, 7551 KT Hengelo
Telefoon 088 1198800
Email info@humod.nl

Humanitas Onder Dak Groningen

Postadres: Lijnbaanstraat 20, 9711 RV  Groningen
Bezoekadres: Idem
Telefoon 088 1198860
Email info.locatiegroningen@humod.nl

Humanitas Onder Dak Twente – Locatie Almelo

Postadres: Adastraat 6, 7607 HB  Almelo
Bezoekadres: Idem
Telefoon  088-1198 850
Email info.almelo@humod.nl

Humanitas Onder Dak Twente – Locatie Enschede

Postadres: Oldenzaalsestraat 7, 7511 DV Enschede
Bezoekadres: Idem
Telefoon 088 1198830
Email info.locatieenschede@humod.nl

Humanitas Onder Dak Twente – Locatie Enschede Jongerenopvang TOV

Postadres: Oldenzaalsestraat 7, 7511 DV Enschede
Bezoekadres: Idem
Telefoon 088 1198830

Humanitas Onder Dak Twente – Locatie Hengelo

Postadres: Krabbenbosweg 90, 7555 EM  Hengelo
Bezoekadres: Idem
Telefoon 088-1198 891
Email info.hengelo@humod.nl