De Stichting Regionaal HuisArtsenLaboratorium Friesland (HAL) voert bloedafnames uit ten behoeve van het laboratoriumdiagostisch onderzoek in de provincie Friesland, met uitzondering van de regio Drachten.

‘Laboratoriumdiagnostiek’ is het onderzoek voor het stellen van een diagnose of om het het verloop van een therapie te volgen. Daarvoor worden lichaamsvloeistoffen zoals bloed en / of urine van de patiënt afgenomen zodat dat de patiënt zelf niet bij het onderzoek aanwezig hoeft te zijn.

Voor deze afnames beschikt het HAL over een netwerk van afnamelocaties waar de patiënt op regelmatige tijden terecht kan voor de afnames. Deze bloedafnames worden door de medewerk(st)ers van het HAL en de Trombosediensten gezamenlijk uitgevoerd.

Het feitelijke laboratoriumonderzoek vindt plaats in de klinisch chemische laboratoria in de ziekenhuizen in Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Heerenveen. In verreweg de meeste gevallen is de uitslag van het onderzoek binnen twee werkdagen bij de aanvrager bekend.

Voor de ‘eerstelijns zorgverleners’ zoals huisartsen, biedt het HAL POCT diensten aan. POCT staat voor Point Of Care Testing: waar mogelijk worden eenvoudige laboratoriumtesten daar gedaan waar de zorg geleverd wordt. De huisarts kan daardoor sneller, bij wijze van spreken al tijdens het spreekuur, bijvoorbeeld belangrijke bloedwaarden bepalen of een urinetest uitvoeren. De kwaliteit van de daarvoor benodigde apparatuur wordt bewaakt door het HAL, in samenwerking met de laboratoria in de regio’s.