Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. We bieden informatie en hulp  bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de unieke KID-DNA-databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met professionals via onze kenniscollectie, trainingen en advies.

Uitgangspunt in het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Fiom in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag

In de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn er grootstedelijke Fiom-bureaus. Hun aanbod wijkt af van ons aanbod. Zij hebben andere contactgegevens.