European Medical Contract Manufacturing (EMCM) blinkt uit in de ontwikkeling en productie van steriele medische producten op het gebied van biomaterialen, geneesmiddelen en humaan weefsel. Onze focus ligt op producten met een unieke kwaliteit waarbij de kennis en vaardigheden van onze organisatie kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Wij conformeren ons, voor al onze producten, aan de GMP-richtlijnen en relevante ISO-normen. Tot slot zijn wij een organisatie met korte lijnen, autonome teams en verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie.