EHBO cursussen gecertificeerd door het Rode Kruis

Nederland elke dag een beetje veiliger maken. Wij bieden praktijkgerichte cursus aan waarbij de cursist direct kan handelen bij noodsituaties. Weet u bijvoorbeeld hoe te handelen bij een hartaanval? Hoe sneller een hartaanval behandeld wordt, hoe groter de overlevingskans. Volg nu een EHBO cursus.

BHV Cursussen

Weet u hoe te handelen bij bedrijfsongevallen? Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moeten begeleiden. Volg nu een BHV cursus.