Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders..

Wij zijn in Nederland op elf locaties actief in onderzoek & ontwikkeling, productie en verkoop op gebied van voedingsingrediënten, medicijnen en hoogwaardige materialen.

Nederland is DSM’s bakermat, waar de onderneming in 1902 werd opgericht. Anno 2015 werken circa 4300 medewerkers binnen een kennisrijke organisatie, met specifieke activiteiten gegroepeerd in het noorden, oosten, westen en zuiden. Circa een op elke drie DSM’ers in Nederland houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Daarmee is Nederland voor DSM een belangrijke broedplaats voor vernieuwing die op vele plaatsen in de wereld gestalte krijgt.

In Heerlen is het concernhoofdkantoor gevestigd. De Raad van Bestuur zetelt daar evenals een aantal centrale afdelingen die beleid voorstellen en onze businessgroepen wereldwijd ondersteunen. Daarnaast wordt op industrieterrein de Beitel de Dyneema® -vezel geproduceerd.