CRV is een innovatieve internationale organisatie voor rundveeverbetering. Wij ontwikkelen producten en diensten die op diverse terreinen waarde toevoegen voor professionele melk- en vleesveehouders.