In alle Cosun-onderdelen wordt gewerkt aan innovatie van de eigen producten en processen. Samen kun je vaak nog sneller resultaat boeken, een goede reden om samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers te faciliteren en stimuleren.

Cosun innovation center is gevestigd in het agrofood cluster Nieuw Prinsenland, nabij Dinteloord, West-Brabant. De ondernemingen op dit bedrijventerrein rond de suikerfabriek zijn actief in de agrofood sector.

Het Cosun innovation center biedt flexwerkplekken voor ruim honderd R&D-professionals en gastvrijheid voor collega’s vanuit andere onderdelen. En onderdak aan activiteiten van Cosun Research & Development, Cosun New Business & Innovation, Cosun Biobased Product en IRS. Stichting IRS (kennisinstelling voor optimalisatie van de bietenteelt in Nederland). IRS heeft een eigen Beetlab tegenover het hoofdgebouw in gebruik.

Het Cosun innovation center beschikt over diverse laboratoria (analyse, productontwikkeling, microbiologie en non-food), een compleet geoutilleerde ruimte voor sensorisch onderzoek, twaalf vergaderruimtes en een inpandige proeffabriek. Daarin kan worden geproduceerd op een schaal die groter is dan de mogelijkheden die een laboratorium biedt, maar kleiner dan in een ‘echte’ fabriek.