Cordinamo is een Core Laboratory die gespecialiseerd is in metingen van coronaire (sinds kort ook carotis) slagaders. Als gevolg van jarenlange ervaring en expertise in klinisch onderzoek kan Cordinamo zeer nauwkeurige, betrouwbare en reproduceerbare metingen aanbieden. Onze Imaging Core Lab volgt en handhaaft Standard Operating Procedures (SOP’s) om de kwantitatieve en kwalitatieve coronaire analyses uit te voeren.