Cinderella Therapeutics is een stichting en de enige aandeelhouder van een werkmaatschappij Cinderella Therapeutics Research BV (CTR) die belast is met de ontwikkeling van stiefkind geneesmiddelen. Eventuele baten die de BV genereert worden bij het vermogen van de Stichting gevoegd. Zij kunnen uitsluitend worden aangewend voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting: het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

Door het uitsluiten van persoonlijke verrijking komen Cinderella’s activiteiten in het publieke domein terecht. Dat houdt in dat er geen fiscale of ethische belemmeringen zijn voor publieke instellingen en hun medewerkers om bij te dragen aan de ontwikkeling van Cinderella geneesmiddelen.