De BV Cyclotron VU is een zelfstandige, dynamische onderneming met 32 medewerkers, gehuisvest op de campus van de Vrije Universiteit. De hoofdactiviteit van de BV Cyclotron VU is het vervaardigen van radioactief gelabelde verbindingen, bestemd voor toepassing binnen afdelingen Nucleaire Geneeskunde van ziekenhuizen. De BV Cyclotron VU is een innovatief bedrijf en werkt samen met haar partners aan de ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca voor PET.

De BV Cyclotron VU heeft de beschikking over drie cyclotrons, waarmee de radionucliden 18F, 11C, 124I, 89Zr, en 15 O worden geproduceerd. De diverse radiofarmaca, waaronder [18F]FDG, worden vervaardigd in GMP-hotlab faciliteiten. De productie van radionucliden en radiofarmaca vindt plaats met inachtneming van een strikt systeem van kwaliteitsregels. Deze zijn enerzijds gericht op de (stralings)veiligheid van de productiemedewerkers en anderzijds op de GMP kwaliteitseisen waaraan de radiofarmaca dienen te voldoen.