Het BovenIJ ziekenhuis wil hét ziekenhuis zijn, dat veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische zorg levert aan de inwoners van de regio Amsterdam-Noord en de omliggende regio’s. Het ziekenhuis streeft er naar de bewoners van haar verzorgingsgebied goede basiszorg te bieden én diagnostiek met behulp van hedendaagse apparatuur. Het ziekenhuis kent de grenzen van haar (on)mogelijkheden. Daarom werkt het met anderen samen en kent het een helder doorverwijsbeleid. Het BovenIJ ziekenhuis streeft naar gestructureerde samenwerking met de aanbieders van eerste- en derde-lijnszorg. Het ziekenhuis vervult hierin een coördinerende rol.

Het BovenIJ ziekenhuis wil graag ‘het vriendelijke en kleinschalige karakter, de openheid, de korte communicatielijnen en de laagdrempelige toegang’ bewaren. Het ziekenhuis streeft er naar die prettige omgeving te blijven waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en waar medewerkers en medisch specialisten graag willen werken.

Het Laboratorium

Het klinisch chemisch laboratorium is onderdeel van de RVE diagnostiek. In het modern geoutilleerde laboratorium werken zo’n 44 mensen, die een breed basispakket aan klinisch chemische, immuno-chemische en hematologische onderzoeken verrichten, inclusief de bloedtransfusie en stollingsdiagnostiek. De werkzaamheden worden op continue basis verricht, dat wil zeggen 7 x 24 uur, het gehele jaar door. De afdeling is geaccrediteerd door de CCKL.

Het klinisch chemisch laboratorium van het BovenIJ werkt intensief samen met laboratoria van OLVG Oost en West, het Flevoziekenhuis, MC Zuiderzee, MC Slotervaarten en Sanquin Diagnostiek. In het kader hiervan zijn recent uniformering van apparatuur, LIS en centralisatie van speciële diagnostiek reeds vormgegeven.