De Nederlandse Laboratorium Site

Prijsvraag

5 augustus 2015

Geluid is een kleine verandering in de luchtdruk, die zich door de lucht voortplant. Geluid kan ook in een ander medium optreden, bijvoorbeeld door drukwisselingen in water.

Geluid kan door mensen of dieren met een gehoororgaan worden waargenomen wanneer het trommelvlies van het oor in trilling wordt gebracht en het gehoororgaan deze trillingen verwerkt tot signalen die met de hersenen worden geïnterpreteerd.

Een geluidsbron veroorzaakt veranderingen in luchtdruk die zich als een geluidsgolf door lucht voortbewegen. Wanneer zo’n geluidsgolf het trommelvlies bereikt wordt deze aan het trillen gebracht in overeenstemming met de frequentie van de geluidsgolf. Veranderingen in luchtdruk moeten bepaalde karakteristieken hebben om te worden waargenomen, zoals het uitoefenen van een voldoende druk op het trommelvlies met een bepaalde frequentie. Als het geluid te zacht is, kan het niet worden waargenomen, maar wel met meetapparatuur worden gemeten.

 

Boven de 15.000 Hertz kan je nauwelijks meer geluid horen. Wat hoor je als je tegelijkertijd twee tonen van respectievelijk 15.000 en 20.000 Hertz laat horen?

 

A. Je hoort nagenoeg niets

B. Je hoort zacht geruis

C. Je hoort een duidelijke toon van 5000 Hertz

 

De prijs bedraagt 25 euro voor de winnaar.

Deze prijsvraag loopt van 1 augustus 2015 tot 1 september 2015.

De prijswinnaar wordt in de eerste week van september 2015 bekendgemaakt via deze site.

Er waren in juli 2015 733 inzendingen, waarvan 687 juiste !

De winnaar van juli 2015 (D. Vitamine D) na loting is: Miriam de FeverWeet u de oplossing?

Vul dan het volgende reactie formulier in:

Naam: (*)

E-mail: (*)

Oplossing:

De winnaar krijgt persoonlijk bericht via e-mail. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Per e-mail adres mag slechts een oplossing worden ingestuurd (controle op IP adres). Elke maand zal een nieuwe opgave online komen.